Disclaimer voor ParaFuture.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.ParaFuture.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Double U Holding B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website u aanbieden.
De website ParaFuture.nl is eigendom van het Double U Holding B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Kvk 24322049

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ParaFuture is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ParaFuture/Double U Holding B.V.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ParaFuture te mogen claimen of te veronderstellen.

ParaFuture streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Het is strikt verboden om (privé) gegevens zoals email adressen en telefoonnummers uit te wisselen tussen de cliënt en de consulent. Dit om de privacy en anonimiteit ten allen tijden te waarborgen.

ParaFuture zal iedere vorm van klachten omtrent misbruik en wangedrag in behandeling nemen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ParaFuture aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites

ParaFuture behoudt zich het recht om te allen tijden de algemene voorwaarden te veranderen.

De kosten van de consulten worden aangegeven p/m.

ParaFuture geeft geen vergoedingen en of terugbetalingen over de geleverde diensten.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.ParaFuture.nl op deze pagina.