PRIVACY VERKLARING

Double U Holding B.V. beheerder van de website ParaFuture, gevestigd aan Kanaalweg 33
2903 LR Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Persoonsgegevens die wij verwerken
ParaFuture verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om u te kunnen voorzien van een uitstekende klantenservice. Aan de hand van uw persoonlijke gegevens heeft u eenvoudig toegang tot onze diensten
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ParaFuture.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Er is een aantal situaties waarom wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben om u zodoende van dienst te kunnen zijn. Zo kunnen wij u om uw persoonlijke gegevens vragen als u ons een e-mail stuurt of belt voor een service.
Eén van de dienstverleningen is bijvoorbeeld het aankopen van credits. Hiervoor dient een account aangemaakt te worden waarbij om uw emailadres gevraagd zal worden zodat wij deze service kunnen verlenen. Indien u wilt dat wij een fotoreading doen, zullen wij u om een foto vragen. Deze dienst kan alleen uitgevoerd worden wanneer u deze gegevens aan ons verstrekt.
In bepaalde situaties zullen wij om uw persoonlijke gegevens vragen die voor de desbetreffende situatie relevant zijn zoals uw voornaam, e-mailadres, contactvoorkeuren en gegevens die betrekking hebben op service of ondersteuning. Bovendien verzamelen wij gegevens voor marktonderzoek om zo beter inzicht te krijgen in onze klanten zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ParaFuture verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen uw gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

REVIEWS

Als u een Review over één van onze coaches/consulenten plaatst, zijn deze gegevens ook zichtbaar voor andere gebruikers. Deze persoonlijke gegevens waaronder uw naam, waardering kunnen ook door andere gebruikers worden gelezen. U kunt er zelf voor kiezen anoniem uw review te plaatsen.

ACCOUNT

Om van sommige diensten gebruik te kunnen maken zoals bijvoorbeeld het aanmaken van een account, zullen wij u vragen uw emailadres en naam aan ons door te geven. Deze gegevens zullen slechts voor ons als voor onze provider zichtbaar zijn om deze dienst te kunnen uitvoeren. Deze gegevens zullen niet verkocht worden en voor andere doeleinden gebruikt worden anders dan deze dienstverlening.

Uw persoonlijke gegevens worden geenszins aan andere marketeers doorverkocht of verhuurt. ParaFuture neemt de nodige maatregelen om de door uw verstrekte gegevens te waarborgen tegen verlies, diefstal en misbruik, inclusief ongeoorloofde toegang, openbaarmaking van uw gegevens.

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Om te garanderen dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk blijven, is elke coach/consulent van ParaFuture op de hoogte van het gehanteerde privacybeleid.

Als u vragen over het privacybeleid of de verwerking van gegevens heeft, kunt u ons via ons contactformulier een e-mail sturen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

ParaFuture neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ParaFuture) tussen zit.

HOE LANG WIJ DE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij verlenen onze dienstverlening onder andere uit om credits te kunnen uitgeven. Hiertoe dient u uw emailadres en naam aan ons te verstrekken. Uw credits zijn onbeperkt geldig. Zolang uw credits nog niet verbruikt zijn zullen wij het door u aangemaakte account handhaven.
Een aangemaakt ongebruikt account waar geen credits op staan, zullen wij na een periode van 3 maanden verwijderen. Hierbij zullen alle persoonsgegevens verwijderd en vernietigd worden.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ParaFuture gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ParaFuture en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ParaFuture.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

ParaFuture neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ParaFuture.nl
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– E-mailadres
– IP-adres

ParaFuture verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

CONTACTGEGEVENS

www.ParaFuture.nl
Email: info@ParaFuture.nl
Kanaalweg 33
2903 LR Capelle aan den IJssel
010-4138444